Едно девојче од петнајс години

Едно девојче од петнајс години, џанам,
со тељојте на главата момчето си го плачеше.

А мајка ѝ на ќерка си думаше, џанам:
- Молчи ќерко, не ми плачи, друго момче ќе ти најдеме.

А ќерка ѝ на мајка си велеше, џанам:
- Ој ти мајко, стара мајко, ти не заеш што ми велеше.

Од мојто момче нигде поубо немаше, џанам,
ни во турско, ни каурско, ни во цела Македонија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Струшки бисери - Едно девојче од петнајс години

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Струшки бисери