Излегла е невестата

Излегла е невестата
од утрина во недела,
од утрина во недела.

Да си мете рамни дворе,
дворе мете, солзи роне.
Изметила, исчистила.

Та застана спроти слонце,
со слонцето си зборува:
- Еј ти слонце, летно слонце.

Ти си греиш на високо,
ти си гледаш на далеку,
ти си греиш на високо,
ти си гледаш на далеку.

На далеку, на широко.
Нели виде мојта мајка,
мојта мајка, мојот тејко?

И моите до два брата,
до два брата, два близнака,
и моите до два брата,
до два брата, два близнака?

И моите до две снахи,
до две снахи и две сестри?
Слонцето ѝ проговара:

- Еј невесто црнооко,
вчере от таму поминах,
еј невесто црнооко,
вчере от таму поминах.

Твојта мајка колак месе,
твојте браќа коња седлат,
твојте снахи вино точат.

Твојте сестри венци виат,
ќе си ходат за невеста,
твојте сестри венци виат
ќе си одат за невеста.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!