Месила баба зелникот

Месила баба зелникот, зелникот,
дум Павле дум, дум, дум Павле, дум.

Витките како гредите,
дум Павле дум, дум, дум Павле, дум.

Корите како таванот,
а во кори купус, зеље,
корите како таванот,
дум Павле дум, дум, дум Павле, дум.

Нешто мрдна в' зелникот,
дум Павле дум, дум, дум Павле, дум.

Сите викат жаба е,
Павле вика мечка е,
сите викат жаба е,
дум Павле дум, дум, дум Павле, дум.
Павле вика мечка е,
дум Павле дум, дум, дум Павле, дум.

Сите бегат низ врата,
Павле бега низ баџа,
сите бегаат низ врата,
дум Павле дум, дум, дум Павле, дум.
Павле бега низ баџа,
дум Павле дум, дум, дум Павле, дум.
Забелешка: Баџа е турцизам и значи оџак.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Јонче Христовски - Месила баба зелникот
  2. Октет Македонија - Месила баба зелникот

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Јонче Христовски
  2. Октет Македонија