Болен си лежам

- Болен си лежам, јас ќе си умрам
од тешка болест, од силна треска,
од силна треска, од силна глава,
од силна глава.

- Не бој се сину од таква болест,
од таква болест, од таква треска,
што не ми кажа три дни понапрет,
три дни понапред!

Да ти напишам три хамајлии:
прва за глава, втора за треска,
да ти напишам три хамајлии,
втора за треска, треќа за срце.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!