Станало лудо рано в' недела

Станало лудо рано в' недела,
партизан д' оди в' гора зелена.
Штом се искачи горе над село,
во Караорман пушки грмеа.

Цела Дебарца в' пламен се крена,
мајки тажеа, деца плачеа.
Проклети беа тие фашисти,
го запалија целото село.

Целото село, село Сливово,
многу борци на глас викнаа:
- Ајдете браќа да се бориме,
сите д' изгинеме, не се жалиме!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Непознат изведувач - Станало лудо рано в' недела

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Непознат изведувач