Извикна Стојан, провикна

Извикна Стојан, провикна,
од високите планини:
- Дочуј ме мајко, дочуј ме,
јас ќе се сторам партизан!

Другари верни, другари,
одам во борба за слобода,
одам во борба за слобода,
за наша Македонија.

Јас ќе се сторам партизан,
планини мајко ќе шетам,
планини мајко ќе шетам,
верна дружина ќе водам.

Другари верни, другари,
одам во борба за слобода,
одам во борба за слобода,
за наша Македонија.

Пушка на рамо ќе носам,
клети фашисти ќе косам,
планини мајко ќе шетам,
верна дружина ќе водам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Непознат изведувач - Извикна Стојан, провикна

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Непознат изведувач