Тој вечерат, таа не вечерат

Синоќ дојде јунак од туѓина,
донесол е туѓинка девојка,
поубава мајка не родила.

- Мори слези да би ми не слегла,
мори зборви да би онемела,
мори јади да се не најадиш!

Дали ми те куќа не бендиса,
дали ми те момче не ареса,
дали ми те свекор не ареса?

Тој слегувет, таа не слегует,
тој зборует, таа не зборует,
тој се смеит, таа не се смеит,
тој вечерат, таа не вечерат.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!