Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Слегов долу во визбата

Слегов долу во визбата,
там' си најдов невестата.

Там' си најдов невестата,
со главата под бочвата.

Со главата под бочвата,
а устето под чепчето.

Што ќе капне на земјата,
нека капне во устата.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Никола Бадев - Слегов долу во визбата
  2. Ивица Стојановски - Слегов долу во визбата
  3. Борис Ангелковски, Радио студио Скопје - Слегов долу во визбата

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Никола Бадев
  2. Ивица Стојановски
  3. Борис Ангелковски
  4. Радио студио Скопје