Болен ми лежи Стојан војвода

Болен ми лежи Стојан војвода,
дејгиди, болен Стојан војводо,
дејгиди, македонски комито.

Над глава му седи неговата мајка,
дејгиди, болен Стојан војводо,
дејгиди, македонски комито.

Кој ќе да ти носи т'нката пушка,
дејгиди, болен Стојан војводо,
дејгиди, македонски комито.

Кој ќе да ти носи острата сабја,
дејгиди, болен Стојан војводо,
дејгиди, македонски комито.

Нека да ги носи тој ајдук Велко,
зашто е и тој јунак как' мене.
Забелешка: Ова е една од најстарите македонски народни песни кои се снимени на носач на звук. Францускиот антрополог Leon Azoulay ја снимил на цилиндер во изведба на Димитри Кучков од село Кожле, некаде во периодот помеѓу 1902 и 1904 година.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Димитри Кучков - Болен ми лежи Стојан војвода

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Димитри Кучков