Рано ранила бела Румена

Рано ранила бела Румена,
на студна вода, шарена чешма.

Ручек ручает, оро играјат,
оро играат, песни си пејат.

Еден ми ерген ручек не ручат,
пушка си држит на нишан, мерит.

Удри Румена по бело грло,
падна Румена на црна земја.

Тамо ми седит млади ергени,
млади ергени седат под жолта дуња.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!