Расплакал се стар бел дедо

Расплакал се стар бел дедо,
што остарел и побелел.

Што остарел и побелел,
не бил веќе за љубење.

Го догледа баба Неда
и на дедо тивко дума:

- Молчи, дедо, не ми плачи,
нели бевме ние млади,
се љубевме, се грлевме?

Се насмеал стар бел дедо,
си прегрнал баба Неда,
си ја бакнал баба Неда.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Александар Сариевски - Расплакал се стар бел дедо
  2. Александар Сариевски - Расплакал се стар бел дедо
  3. Драгица Николова - Расплакал се стар бел дедо

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Александар Сариевски
  2. Драгица Николова