Елено бајрак девојко

Елено бајрак девојко,
не качи перо високо,
не држи сенка голема,
до Солун сенка ми држиш.

На солунските овчари,
овчари јагне печеа,
со шарен кавал свиреја,
Елена песма пееа.

Елено лепо девојко,
што сенка долга си имаш,
сенката овде достигвит,
под сенка да си играме.

Елена бајрак девојко,
весели све да бидиме.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!