Девојко црвено јаболко

- Девојко, девојко, црвено јаболко,
изгорев за тебе како лен за вода,
босилок за сенка, џунџуле за леса,
калофер за роса, Турчин за кокошка,
Турчин за кокошка, јунак за девојка.

- Гори лудо гори, ај да би изгорел,
и јас така горам, немам што да чинам.
Татко не ме дават, мајка не остават,
оти куќи немаш, високи чардаци,
шарени одаи, убави џамови.

- Девојко, девојко, ти куќа не гледај,
ти куќа не гледај, тук' гледај јунака.
Јас ќе си откупам до двесте мајстори,
та ќе си направам високи чардаци,
шарени одаи, убави џамови.
Забелешка: Џунџуле (lat. Tagetes erecta) е едногодишно растение со убава миризба и со ливчиња во форма на пердув и цветови во боја жолта како лимон, златножолта и портокалова. Калофер (lat. Balsamita vulgaris) е мирисливо, украсно растение што се употребува во медицината и како зачин.

Песната е верзија од Девојче, девојче.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!