Македонски ергени

Македонски ергени,
сите лични мажи,
да го прашаш сиот свет,
исто ќе ти кажи.

Ве раѓа мајка Македонија,
од Охрид, Пирин,
дур' до Солуна.
А таа мајка раѓа јунаци,
јунаци, чиста крв Македонци.

Машка снага имате,
како мермер планина,
очи бистри езера,
лице - цветна долина.

Ве раѓа мајка Македонија,
од Охрид, Пирин,
дур' до Солуна.
А таа мајка раѓа јунаци,
јунаци, чиста крв Македонци.

Девојки ве милуваат,
медни усни целуваат,
на вас мажи сакани
срца ви подаруваат.

Ве раѓа мајка Македонија,
од Охрид, Пирин,
дур' до Солуна.
А таа мајка раѓа јунаци,
јунаци, чиста крв Македонци.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Јонче Христовски - Македонски ергени

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Јонче Христовски