Ристано, моме Ристано

- Ристано, моме Ристано,
да знаиш моме, да знаиш
оти мајка те свршила.

Во едно село големо,
во една куќа богата,
за едно момче малечко.

- Пусто да бидит селото,
оган да горит куќата,
куршум да удрит момчето.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!