Полните очи

- Ој ти моме убаво, убаво и лично,
роб ќе ти бидам до три години,
до три години, до три години.

За да ти видам рамната, рамната става,
црните очи, тенките веѓи,
тенките веѓи, тенките веѓи.

Твој црвен образ медната, медната уста,
белото грло, белите гради,
белите гради, белите гради.

- Дејгиди лудо, дејгиди младо,
дека ќе видиш што фајде имаш,
полните очи, леле празните раце!
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!