Сардисал аскер делчева чета

Сардисал аскер делчева чета,
во македонско село Баница,
јунак до јунак, цела чета падна,
црн облак покри Македонија.

Гоце Делчев тешко ранет лежи,
појќе од рани ропство му тежи.
- Умирам, не жалам - јунакот вели,
од Македонија ни смрт не ме дели.

Вечно ќе жалат сите Македонци
за славен јунак Делчев војвода,
срце и душа даде без да жали,
мајка Македонија вечно ќе го гали.

Гоце Делчев рано загина,
гордост на цела Македонија.
Машко и женско македонско
вечно ќе се бори против тиранство.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Јонче Христовски - Сардисал аскер делчева чета
  2. Kazuhiro Kotetsu - Сардисал аскер делчева чета
  3. Peter Pizarcoff - Сардисал аскер делчева чета

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Јонче Христовски
  2. Kazuhiro Kotetsu
  3. Peter Pizarcoff