Елај ќерко кај мајка на гости

- Елај ќерко, елај душо,
кај мајка на гости,
мајка ќе ти даде
алва шеќерлија.
Мајка ќе ти даде
алва шеќерлија.

- Не можам да дојдам, мајко,
не можам да дојдам,
не можам да дојдам,
патот е далеку.
Патот е далеку,
а момче јет мало.

На вода ќе одам, мајко,
на вода ќе одам,
на вода ќе одам,
за поли ме држи.
За поли ме држи
и ми вика „мамо“.

Јас не ти сум мајка, лудо,
јас не ти сум мајка,
јас не сум ти мајка,
максуз да те вркнит,
туку сум ти жена,
желки да пропасиш!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Цветан Јошевски - Елај ќерко кај мајка на гости

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Цветан Јошевски