Пијан идам од града

Пијан идам од града,
среќа’ам мома в’ ливада.
Си заиграм коната,
да целувам момата.

- Сношти сум бил на васка,
и на стол сум седнало.
Благо вино сум пило,
благо вино, ракија.

Ќе молитвам мајка ти,
ќе благосвам татка ти.
Пари немам да платам,
тебе не те оставам.

Почна мома да бега.
- Чекај моме, не бегај,
ти си моја па моја!
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!