Трака турка на Вишина порта

Трака турка на Вишина порта,
да излезе Виша Гуркиња.

Не излезе Виша Гуркиња,
тук' излезе Вишината мајка.

- Та што сакаш тука море лудо,
море лудо младо неженено?

- Тука стојам Виша да ја видам,
збор да ѝ речам, до два збора.

Јаска ќе ѝ дадам пари неброени,
таја да ми даде вино немерено,
јаска ќе ѝ дадам безброени дарови.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!