Не плачи Стано мори

- Не плачи Стано мори, не жали,
не рони солзи, мори, крвави,
не груби лице мори црвено,
не топи сајче мори срмено.
Скапо ти е сајче мори платено,
в' Стамбола града е предено.

В' Стамбола града мори предено,
в' Солуна града е сновано,
в' Битола града е кроено,
во Велес града е шиено.
Во Велес града е шиено,
во бело Скопје е везено.

Додека се сајче, мори, навезе,
еден топар игли се скршија,
еден топар конци се свршија,
додека се сајчето навезе.
Како на небото, мори, ѕвездите,
така на сајчето, мори, шарките.

- Пусто да остане, лудо, сајчето,
пусто да остане лудо сајчето,
кога е момче море малечко,
малечко момче, некадарно.
Кога е момче, море, малечко,
малечко момче, некадарно.
Забелешка: Сновење е приготвување основа за ткаење. Саја е женска облека без ракави, вид елече со везови и украси.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Не плачи Стано мори
  2. Васка Илиева - Не плачи Стано мори
  3. Гуна Иванова - Не плачи Стано мори
  4. Ансамбл Гајтан - Не плачи Стано мори
  5. Трио Меџидија - Не плачи Стано мори

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева
  2. Гуна Иванова
  3. Ансамбл Гајтан
  4. Трио Меџидија