Збогум Румелија

Кога јас тебе те видов,
сонце огреа,
сонце ми огреа, џанам,
душа заигра.

Играј ти со мојто срце,
душо најмила,
само тебе јас те љубам,
без тебе не можам.

Везден до мене да седиш,
срце да ми греиш,
јас те љубам, ти ме љубиш,
да се земиме.
Забелешка: Румелија е турцизам, назив за земјите на Балканскиот Полуостров под владеење на Отоманската Империја.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ансамбл Билјана - Збогум Румелија

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ансамбл Билјана