Заспало моме крај море

Заспало моме крај море,
под една гранка маслинка.
Дунал ми ветер од море,
окршил гранка маслинка,
удрил ми моме по лице.

Тргна се моме, разбуди,
луто си ветер проколна:
- Ај да би ветер недунал,
што бев си слатко заспала,
шо убав си сон сонуев.

На сон ми дошле три луди:
прво ми даде јаболко.
Прво ми даде јаболко,
второ ми даде злат прстен,
второ ми даде злат прстен,
треќо ме мене целива.

Тој што ми даде јаболко,
ај да се скапи как него.
Тој што ми даде злат прстен,
да се провира низ него.
Тој што ме на сон целива,
дај боже да е вистина.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!