Ој Ленко, Ленко

Ој Ленко, Ленко галенко де,
белото лице на тебе
фрли го, метни го на мене,
јас да го носам, подносам,
пак ќе ти го донесам.

Ој Ленко, Ленко галенко де,
црните очи на тебе
фрли ги, метни ги на мене,
јас да ги носам, подносам,
пак ќе ти ги донесам.

Ој Ленко, Ленко галенко де,
рамната снага на тебе
фрли ја, метни ја на мене,
јас да ја носам, подносам,
пак ќе ти ја донесам.
I do not have a recording of this song. Do you? Help this collection by sending it to [email protected]. Thanks!