Си тргнала Гина мома

Си тргнала Гина мома
мори на вода да иде,
вода да налее Гина,
лице да измие.
Ја сретнало лудо младо
мори па ја запрашало:
- Што си нуда имаш Гино
мори што си подранила?

Уста да ти капне Гино
мори штом не си викнала
со тебе да дојдам Гино
мори другар да ти бидам.
Стомни да ти носам Гино
мори вода да ти полнам,
вода да ти полнам Гино
мори, раце да одменам.

- Стој почекај, лудо младо
море до дома да идам,
да ги прашам мојте браќа
море абер ќе ти сторам
кога ти да дојдеш, лудо
море другар да ми бидеш,
вода да ми полниш лудо
море стомни да ми носиш.
Стомни да ми носиш лудо,
море раце да одмениш.

- Крши глава, Гино моме
мори аир да не видиш,
твоите браќа Гино моме
мори многу кавгаџии.
Кавга ќе направат Гино
мори, мене ќе претепаат.
Мене ќе претепаат Гино
мори, тебе ќе усрамат.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Васка Илиева - Си тргнала Гина мома

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Васка Илиева