Дедо ми појде

Дедо ми појде море на пазарот,
тамо ми купи едно ми петле,
петлето вика: - кукурику,
ќе пеам дедо, ќе пеам!

Баба ми појде море на пазарот,
тамо ми купи една кокошка,
кокошка вика: - кокода,
јајца ќе ти несам бабо, да јадеш!

Дедо ми појде море на пазарот,
тамо ми купи едно ми куче,
кучето вика: - вау, вау,
ќе лајам дедо, ќе лајам!

Баба ми појде море на пазарот,
тамо ми купи една ми крава,
кравата вика: - муууу,
млеко ќе ти дадам бабо, да пиеш!

Дедо ми појде море на пазарот,
тамо ми купи едно магаре,
магаре вика: - и-ааа, и-ааа,
јавни ме дедо, јавни ме!

Баба ми појде море на пазарот,
тамо ми купи една ми овца,
овцата вика: - беее, беее,
волна ќе ти дадам бабо, да предеш!

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Јонче Христовски, Трпе Череповски - Дедо ми појде

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Јонче Христовски
  2. Трпе Череповски