Севдалино, севдо моја најголема

Од што те љубам, не спијам,
в' меани чаши испивам.
Ноќите ми се бессони,
постели без тебе студени.

Севдано, Севдо моја, што ми стори,
љута рана на срце ми отвори.
Севдано, Севдо моја најголема,
моја стара рано, непреболена.

Чаршија збори за мене
дека сум голем бекрија.
Дека сум прв мераклија,
на песна и на љута ракија.

Севдано, Севдо моја, што ми стори,
љута рана на срце ми отвори.
Севдано, Севдо моја најголема,
моја стара рано, непреболена.

Не слушај Севде никого,
слушај што вели срцево.
Срце ми вели, говори,
двајцата да се земиме.
Двајцата да се земиме,
никогаш да не се разделиме.

Севдало, Севдо моја, што ми стори,
љута рана на срце ми отвори.
Севдано, Севдо моја најголема,
моја стара рано, непреболена.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Меџит Муслиоски - Севдалино, севдо моја најголема

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Меџит Муслиоски