Свадба се прави в' Скудриње село

Свадба се прави в' Скудриње село
да појдиме мајко, колку е весело.
Коњи накитени, китки шарени,
сè е накитено, в' ново облечено.
Избегала Фата, млада сиротица,
од нашето место, село Жировница.

Тапаните бијат, зурлите вијат,
в' ливаѓе блиска, пеливани бијат.
Гости ни дојдоа од рекански села,
песните се слушаат по Радика цела.
Од малечка Фата сирак останала,
татко, мајка, Фата не си прегрнала.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Меџит Муслиоски - Свадба се прави в' Скудриње село

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Меџит Муслиоски