Легнала мома заспала

Легнала мома, заспала леле
на Ибровоно колено.
Ибро ја мома будеше, леле,
бело ѝ лице љубеше.

- Стани си моме, не спи си леле,
овци на стрижак појдоја.
Овци да стрижак појдоја леле,
појдоја и се вратија.

- Не можам лудо да станам, леле,
на сон ми дошле три луди.
На сон ми дошле три луди, леле,
три луди млади момчиња.

Први ми даде јаболко, леле,
други ми даде злат прстен.
Други ми даде злат прстен, леле,
трети ме мене целува.

Тој што ми даде јаболко, леле,
зелен да биде до века.
Тој што ми даде злат прстен, леле,
низ него да се провира.
Тој што ме мене целува, леле,
со него век да векувам!
Забелешка: Песната е тематски слична со Легнала мома, заспала.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Меџит Муслиоски - Легнала мома заспала

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Меџит Муслиоски