Да ти купам мека махмудија

Да ти купам мека махмудија
ајде узун Достано, јандл моме.
Да ти купам мека махмудија,
леле што ти прилега.

Да ја носиш на белото чело,
ајде узун Достано, јандл моме.
Да ја носиш на белото чело,
леле што ти прилега.

Да пукаја леле душманите,
ајде узун Достано, јандл моме.
Да пукаја леле душманите,
леле што ти прилега.

И моите леле и твоите
ајде узун Достано, јандл моме.
А највеќе леле комшиите,
леле што ти прилега.
Забелешка: Махмудија (турски: mahmudiye) е стара турска златна пара. Узун (турски: uzun) е „долг“ или „висок“, а јандл (турски: yandı) е „изгорен“. Песната веројатно ја опишува Достана како висока, но натажена.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Љупчо Дуцевски - Да ти купам мека махмудија
  2. Ансамбл Малешевска китка - Да ти купам мека махмудија

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Љупчо Дуцевски
  2. Ансамбл Малешевска китка