Јасна Месечина

Ајде зајде јасна,
јасна Месечина,
меѓу две планини,
меѓу две планини.

Ајде во планина,
никој нигде нема,
само има, има нова куќа,
само има, има нова куќа.

Ајде и во куќа
никој нигде нема,
само има, има нова мајка,
само има, има нова мајка.

Ајде се качила
горе на чардаци,
ајде па ми влегла в' шарена одаја
ајде па ми влегла в' шарена одаја.

Ајде ми седнала
на железен кревет,
ајде ми седнала, малку да одмори,
ајде ми седнала, малку да одмори.

Ајде подместила
шарено перниче,
ајде под перниче, змија со три глави,
ајде под перниче, змија со три глави.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Александра Поповска, Драган Даутовски квартет - Јасна Месечина

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Александра Поповска
  2. Драган Даутовски квартет