Молитва

Ојлијарче бога моли,
ој лие, ој лие,
да зароси ситна роса,
ој лие, ој лие,
да навади рамно поле,
ој лие, ој лие,
да се роди бериќетот,
ој лие, ој лие,
зелен клас по житјата,
ој лие, ој лие,
црвен грозд по лозјата,
ој лие, ој лие,
да навади рамно поле,
ој лие, ој лие,
да се роди бериќетот,
ој лие, ој лие.

Да зароси ситна роса,
да се роди бериќет.
О, бог!
Забелешка: Ојлијарче, лијарче, додо, додолка и слично е најчесто девојче сираче кое учествува во пагански обреди за дожд.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Александра Поповска, Драган Даутовски квартет - Молитва

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Александра Поповска
  2. Драган Даутовски квартет