Ќе ти дојдам вечер

Ќе ти дојдам вечер јас во зла доба,
ќе ти легнам тивко јас на перница.
Ќе ти дојдам вечер, пенџер отвори,
љубов што ти носам ќе нè изгори.

Кај ли беше, кој те видел,
љубов ти си криела.
Ладна постела ти била,
сама ти си спиела.

Ќе ти дојдам вечер јас во зла доба,
ќе ти легнам тивко јас на перница.
Ќе ти дојдам вечер, пенџер отвори,
љубов што ти носам ќе нè изгори.

Зошто од мене се криеш,
љубов ти побарај ми.
Немој мене да ме лажеш,
што те мачи кажи ми.

Ќе ти дојдам вечер јас во зла доба,
ќе ти легнам тивко јас на перница.
Ќе ти дојдам вечер, пенџер отвори,
љубов што ти носам ќе нè изгори.

Зумбул цвеќе ќе ми бидеш,
ќе ми красиш дворови.
Јас на други не те давам,
ќе те љубам до зори.

Ќе ти дојдам вечер јас во зла доба,
ќе ти легнам тивко јас на перница.
Ќе ти дојдам вечер, пенџер отвори,
љубов што ти носам ќе нè изгори.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Спасен Силјаноски Паце - Ќе ти дојдам вечер

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Спасен Силјаноски Паце