Подај моме рака ти

Како сонце в' дворот да ми дојдеш,
како песна в' срце да ми пројдеш.
Само да те погледам јас,
везден тука идам, оф, очи да ти видам.
Лична ко китка, пролет ми те роси,
в' срце ми те носи, опа!

Гајда свири ли-ду-ли-ду-ли, опа, и-ха-ха
тапан чука рит-тика-тика, опа, ајде де!
Подај моме, подај рака ти,
овде, на срце да ја ставам јас.
За час ќе ми мине сета мака,
никому не те давам.
Среде други лични моми ле,
уште полична ќе те гледам јас.
Твојот допир и од очи вљубен,
свој чекор јас ќе редам.

Среде село, младите се збрале,
и за љубов нишан си дале.
Само јас сум без тебе сам,
нишан ти ми зема надвор ми те нема.
Послушај песна на оро те кани,
до мене застани, и-оп!

Гајда свири ли-ду-ли-ду-ли, опа, и-ха-ха
тапан чука рит-тика-тика, опа, ајде де!
Подај моме, подај рака ти,
овде на срце да ја ставам јас.
За час ќе ми мине сета мака,
никому не те давам.
Среде други лични моми ле,
уште полична ќе те гледам јас.
Твојот допир и од очи вљубен,
свој чекор јас ќе редам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Александар Сариевски - Подај моме рака ти

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Александар Сариевски