Ој Јано, Јано

Ој Јано, Јано, убава Јано
од едната страна Јано
сонце те грее,
од другата страна Јано
јасна месечина.

Какво фајде Јано мори
што сме си богати,
кога од срцето Јано
ти порода немаш?

Ој Јано, Јано, убава Јано
дали е од Бога Јано,
или е од чинка
дали е од тебе Јано,
или е од мене?

Мене ме е мајка лудо,
лудо проколнала,
мајка проколнала Стојан,
клела, говорила.

Ој Јано, Јано, леле мила ќерко
лика спроти тебе Јано
друга да не родиш,
оти ноќе плачеш ќерко,
а дење си спиеш.

Ти на мајка мила Јано
многу починуеш,
од срцето рода Јано
ти да не си имаш.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Александра Поповска, Драган Даутовски квартет - Ој Јано, Јано
 2. Александар Сариевски - Ој Јано, Јано
 3. Никола Бадев - Ој Јано, Јано
 4. Гарабет Тавитјан, Гарабет Тавитјан Јр., Диран Тавитјан, Калиопи - Ој Јано, Јано
 5. Каролина Гочева - Ој Јано, Јано
 6. Андријана Јаневска - Ој Јано, Јано

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Александра Поповска
 2. Драган Даутовски квартет
 3. Александар Сариевски
 4. Никола Бадев
 5. Гарабет Тавитјан
 6. Гарабет Тавитјан Јр.
 7. Диран Тавитјан
 8. Калиопи
 9. Каролина Гочева
 10. Андријана Јаневска