Многу ми го фалат, бабо

Многу ми го фалат, бабо мори
вашето момиче.
Бабо мори, вашето момиче.

Кој го е видело, бабо мори,
сè болно легнало.
Бабо мори, во вашата куќа.

И јас да го видам, бабо мори
ако болен лежам.
Бабо мори, ако болен лежам.

Ако болен лежам, бабо мори
во вашата куќа.
Бабо мори, в' шарена одаја.