А бре невесто

А бре невесте, око калешово,
зашчо си толку бреј ујадено?
А бре војниче, младо војниче,
како да не сум бреј ујадено?
Еве имат бре, девет години,
како ми лудо војник зедоје.

А бре невесте, младо невесте,
какви јадови сега кажуваш?
Какви јадови сега кажуваш
и да го видиш не го позинаш?

А бре војниче, младо војниче,
ја имам мајка, моја свекрва.
Кога т'ја мајка сина прегрне
и ја да си му рака целивам.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Александар Сариевски - А бре невесто

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Александар Сариевски