Сум прошетало мори Ѓурѓе

Сум прошетало, мори Ѓурѓе, сум прошетало,
сум прошетало, мори Ѓурѓе, цела Америка.
Сум поминало, мори Ѓурѓе, сум поминало,
сум поминало, мори Ѓурѓе, седумдесет града.

Во сека града, мори Ѓурѓе, во сека града,
во сека града, мори Ѓурѓе, мома сум заљубил.
Од сека мома, мори Ѓурѓе, од сека мома
од сека мома, мори Ѓурѓе, китка сум добило.

Сите ми китки, мори Ѓурѓе, сите ми китки,
сите ми китки, мори Ѓурѓе, редум овенале.
Сал твојта китка, мори Ѓурѓе, сал твојта китка,
сал твојта китка, мори Ѓурѓе, росна ем зелена.


-- Друга верзија --


Сум прошетало, мори Ѓурѓе, сум прошетало,
сум прошетало, мори Ѓурѓе, цела Америка,
мори Ѓурѓе, цела Америка.

Сум заљубило, мори Ѓурѓе, сум заљубило,
сум заљубило, мори Ѓурѓе, до четири моми,
мори Ѓурѓе, до четири моми.

Двете ми биле, мори Ѓурѓе, двете ми биле,
двете ми биле, мори Ѓурѓе, калеши невести,
мори Ѓурѓе, калеши невести.

Двете ми биле, мори Ѓурѓе, двете ми биле,
двете ми биле, мори Ѓурѓе, двете површени,
мори Ѓурѓе, двете посвршени.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Охридски трубадури - Сум прошетало мори Ѓурѓе
  2. Јорданка Смилевска - Сум прошетало мори Ѓурѓе

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Охридски трубадури
  2. Јорданка Смилевска