Песна за Крсте војвода

Се зададе темен облак
во кон исток и од запад.
То не беше темен облак,
туку беше турски џган.
Сардисаја планињето
и селото Волкодери.

И догледа караулот,
караулот и стражата.
Абер стори на четата
на четата во селото:
- „Ја станите мили браќа
оти сме си сардисани“.

Крсте викат: - „Ќе стреламе“
стража викат: - „Да бегаме“.
Се зафати бојот жален,
меѓу Турци и комити.
Пушки пукет, бомби грмат
и бориите ми свират.

Турци викет: - „Алах, Алах“,
- „Ура“ викет комитите,
Крсте војвода извика:
- „Сите браќа, ај по мене,
клавајте и ножоите,
запалите и бомбите“.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Охридски трубадури - Песна за Крсте војвода

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Охридски трубадури