Детенце мало

Детенце мало, с' погледот бистар,
без грижи и без јадови.
На тебе има насмевка блага,
сè ти се чини весело.

Весело мило мајкино чедо,
само со песни заспиваш.
Во себе имаш безгрижен живот,
а ништо дете не разбираш.

Младоста свети в' лицето твое,
усните в' осмех ти играат.
Уште си мало, невино мало,
си гледаш мајка, го гледаш небото.

А јаска слуга, измачен, беден
в' планини, в' поле, ливаѓе.
В' палати, в' сараи и кај чорбаџии,
нем слуга на измамници.

Прости ми, темницо, лажна и мрачна,
во тебе гнијат херои.
Тука болести страшни добиваат,
сè млади јунаци, Македонци.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Охридски трубадури - Детенце мало

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Охридски трубадури