Дафина платно белеше

Дафина платно белеше
Дафино моме,
на бели Дунав, на вода,
Дафино моме,
силен ми Дунав дотече.

Дафина ми е однесе,
Дафино моме,
среде во Дунав, во вода.
Кога дочула мајка е,
Дафино моме,
плусна си две бели раце.

- Дафино, ќерко, Дафино,
ќерко ле мила,
пушти си раце, препливај.
- Не можам, мајко, не можам,
мајко ле мила,
рацете ми се врзани.

Рацете ми се врзани,
мајко ле мила,
во сребренине прстени.
Нозете ми се врзани,
мајко ле мила,
во ракитови корење.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. МРТВ, Цвета Билјановска - Дафина платно белеше
  2. Охридски трубадури - Дафина платно белеше

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. МРТВ
  2. Цвета Билјановска
  3. Охридски трубадури