Чудила се мила мама

Чудила се мила мама:
- Кому да те дадам?
Да те дадам за даскалче?
- Јас даскалче нејќум.

Даскалче е како просјак,
од село на село.
Џангара, мангара, манга, данга
од село на село.

Чудила се мила мама,
кому да ме дават?
Да ме дават за рибарче,
јас рибарче нејќум.

Рибарче е како мачка,
од риба на риба.
Џангара, мангара, манга, данга
од риба на риба.

Чудила се мила мама,
кому да ме дава?
Да ме дава за мајсторче,
јас мајсторче нејќум.

Мајсторче е како петел,
од греда на греда.
Џангара, мангара, манга, данга
од греда на греда.

Чудила се мила мама,
кому да ме даде?
Да ме дава за чалгаџи,
јас чалгаџи сакам.

Тој ќе свирит, јас ќе играм
ќе се погодиме.
Џангара, мангара, манга, данга
ќе се погодиме.

Чудила се мила мама,
кому да ме дава?
Да ме дава за фурнаџи,
и него го сакам.

Тој ќе печит, јас ќе јадам
ќе се погодиме.
Џангара, мангара, манга, данга
ќе се погодиме.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Росица Лазарова - Чудила се мила мама
  2. Охридски трубадури - Чудила се мила мама

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Росица Лазарова
  2. Охридски трубадури