Ах мори бабо, стара бабо

Ах мори бабо, стара бабо,
ах што имаш ќерка убава
бабо, аман, аман.
А што имаш ќерка убава,
ама имаш лоши комшии
бабо, аман, аман.

Ах што имаш лоши комшии,
што лоши зборој зборвеја
бабо, аман, аман.
Како на небото ѕвездите,
како в' Црна Река рибите
бабо, аман, аман.

Како во гората лисјата,
како во полето тревата,
бабо, аман, аман.
Како на момите ѓерданите,
како на момците гајтаните
бабо, аман, аман.

Ах, море синко, мили синко,
кога имам ќерка убава,
синко, аман, аман,
та кучиња лаеле,
та комшии зборвеле,
исто ми е.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Пет плус - Ах мори бабо, стара бабо
  2. Охридски трубадури - Ах мори бабо, стара бабо
  3. Билјан Стојаноски - Ах мори бабо, стара бабо
  4. Борче Крстески - Ах мори бабо, стара бабо

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Пет плус
  2. Охридски трубадури
  3. Билјан Стојаноски
  4. Борче Крстески