Смилево славно в' оган гори

Топовите грмат, татни земјата
пламен се дига до небото.
Жалете браќа, браќа славјани
Смилево славно в' оган гори.

Жените плачат, пиштат децата,
моми се кријат во беспокој.
Наспроти стои Даме Груев,
верна дружина командува.

Удрете браќа, не се плашете,
скоро ќе падне овој тиран.
И на ова царство ќе достоеме,
на таја пуста тиранија.


# # # (Друга верзија) # # #


Зора зазори, сонце изгреват

Зора зазори, сонце изгреват,
со румен пламен небо покри.
Топови грмат, татнит земјата,
Смилево славно в' огон горит.

Жените плачат, пиштат децата,
моми се кријат во беспокој.
На чело стојат Груев, Сугарев,
верна дружина командувет.

Држ'те се браќа, не се боите,
скоро ќе паднит овој тиран
и туѓо царство не ќе постоит
во наша мила татковина.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Непознат изведувач - Смилево славно в' оган гори
  2. Охридски трубадури - Смилево славно в' оган гори
  3. Цане Николовски - Смилево славно в' оган гори

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Непознат изведувач
  2. Охридски трубадури
  3. Цане Николовски