Песна за Лазар Поптрајков

Зашчо плачиш, зашчо жалваш,
ти високи Лисец,
зашчо с' магла се покриваш
од горе до долу?

Јас ќе плачам, јас ќе жалвам,
дор до век и веков,
зашчо видов как' заклаја
Лазо Папатрајков.

Отрежаа му главата
за пендесет лири,
однесоа ја во Костур,
бакшиш на деспотот.

Колку жално, срамно ести
за грчкиот деспот,
шчо го плате ѕверот Коте
да заколи Лазо.

Ај да кажеме: „Бог да прости
Лазо Поптрајков“!
Првиот и најголемиот
костурски началник.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Непознат изведувач - Песна за Лазар Поптрајков

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Непознат изведувач