Песна за Чакаларов

Бој се почна во клисура,
Чакаларов бре,
жив фатете го, обесете го
тоа бесно куче сардисајте го.

Македонка мома жнијаше,
Чакаларов бре,
на кусото јачменче,
Чакаларов бре.

Оздола иде Бахтијар Паша,
со триесет илјади,
Чакаларов е
со триста момчиња.

Бахтијар Паша викаше:
- „Уџум кардашла“,
Чакаларов викаше:
- „Ура момчиња“!

Жив фатете го, обесете го
тоа бесно куче сардисајте го.
Однесете го горе в' Смилево
кај комитетот море македонски.
Забелешка: Во чест на Васил Чакаларов (Смрдеш, 22 февруари 1874 - Бел Камен, 9 јули 1913) — македонски револуционер, член и војвода на Македонската револуционерна организација.