Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Песна за Чакаларов

Бој се почна во клисура,
Чакаларов бре,
жив фатете го, обесете го
тоа бесно куче сардисајте го.

Македонка мома жнијаше,
Чакаларов бре,
на кусото јачменче,
Чакаларов бре.

Оздола иде Бахтијар Паша,
со триесет илјади,
Чакаларов е
со триста момчиња.

Бахтијар Паша викаше:
- „Уџум кардашла“,
Чакаларов викаше:
- „Ура момчиња“!

Жив фатете го, обесете го
тоа бесно куче сардисајте го.
Однесете го горе в' Смилево
кај комитетот море македонски.
Забелешка: Во чест на Васил Чакаларов (Смрдеш, 1874 - Бел Камен, 9 јули 1913) — македонски револуционер, член и војвода на Македонската револуционерна организација.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ансамбл Билјана - Песна за Чакаларов
  2. Охридски трубадури - Песна за Чакаларов
  3. Коста Апостолов - Песна за Чакаларов
  4. Ело Калков - Песна за Чакаларов
  5. Киме Нанчов - Песна за Чакаларов

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ансамбл Билјана
  2. Охридски трубадури
  3. Коста Апостолов
  4. Ело Калков
  5. Киме Нанчов