Јас кога бев овчарче

Јас кога бев овчарче
и овци си пасев,
бев многу благодарен,
макар и сиромав.

Штом зора зазореше
ги терав надвор јас,
низ гората си свирев
од лек понекогаш.

И сега кога гледам
овчарче мало јас,
не знам зшчо заминувам
и одам на цел пат.

Кој не ме видел, пиле, пиле
тој не ме знае,
вервај ме пиле, пиле шарено.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Ансамбл Билјана - Јас кога бев овчарче
  2. Јовчо Караиванов - Јас кога бев овчарче

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Ансамбл Билјана
  2. Јовчо Караиванов