Мори чупи костурчанки

Мори чупи костурчанки,
раширете го орото,
да ви вијме фустаните,
чиј е ф'стан дамкалија,
да се сторам севдалија,
по фустано на чупчето.


(Друга верзија)

Мори одајо шарена
со три бандири правена
со бела зема мазана
камо ти млада невеста
да руса пруса по неа.

Мори моми сè одбрани
раширејте го орото
да ви вијме фустаните
чиј е фустан дамкајлија
да се стора севдајлија
по фустано на чупчето.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

 1. Бапчорки - Мори чупи костурчанки
 2. Chalgia Sound System - Мори чупи костурчанки
 3. Баклава - Мори чупи костурчанки
 4. Љубојна - Мори чупи костурчанки
 5. Zofia Toriel, Александар Арабаџиев - Мори чупи костурчанки

Performers

See more songs featuring audio samples by:

 1. Бапчорки
 2. Chalgia Sound System
 3. Баклава
 4. Љубојна
 5. Zofia Toriel
 6. Александар Арабаџиев