Сум се родил мераклија

Сум се родил мераклија
мераклија баш бекрија.
Сум се родил мераклија
на виното, ем ракија.
Сум се родил мераклија
на виното, ем ракија.

Ко ќе умрам ил загинам
во визбата ставете ме,
со ракија измијте ме,
а со вино напијте ме.
Со ракија измијте ме,
а со вино напијте ме.

Погреб да ми направите,
нека бувнат тапаните.
Нека бувнат тапаните,
тапаните ем зурлите.
Нека бувнат тапаните,
тапаните ем зурлите.

Да ме вие закопате
во лозјето под сливите.
Штом се родив мераклија,
на виното ем ракија.
Штом умирам мераклија,
на виното ем ракија.

If you happen to have audio recording with a different version of the same song, please send it to me via email and I will gladly add it to this list. Thank you!

Download MP3

Quality: up to 40kbps.

  1. Добри Ставревски - Сум се родил мераклија
  2. Наум Петрески - Сум се родил мераклија

Performers

See more songs featuring audio samples by:

  1. Добри Ставревски
  2. Наум Петрески