Macedonian Folk Songs Македонски народни песни

Ако одам во Битола

Ако одам во Битола,
ќе прошетам по Широк сокак.

А на Дембел чаршија
кафе ќе се напијам,
младост мило ќе си спомињам.

Еј, мори моме, како да речам,
за Солуна, за Стамбола,
неа не давам.

Ако одам во Битола,
ќе нарачам до три пајтона.

Први мене ќе носи,
в' други чалгии ќе свират,
в' трети товар, мерак ќе носам.

Еј, мори моме, како да речам,
за Солуна, за Стамбола,
неја не давам.

За Солуна, за Стамбола,
Битола не давам.